BLOGG →   Bjørvikaleire: Research fra en kunsthåndverkers perspektiv  Det nye kultur- og finansdistriktet i Oslo er fundamentert med peler gjennom 30-90 meter med blåleire og festet ned i grunnfjellet. Dyktige ingeniører har beregnet hvordan man kan bygge på den usikre grunnen. Geologer er bekymret for at byggeaktiviteten gjør at Oslo forskyver seg og synker fortere. Arkeologer graver opp ting underveis i byggeprosessen slik at nye historiske koblinger kommer til syne. Keramikeren, meg, ser leire bli gravet ut, kjørt bort fra byen og ikke brukt til keramiske formål men som fyllmasse. Fylling i en oppbygget skibakke, i lydisolasjon langs med motorveiene eller andre formål hvor leira ikke syns. For meg har Bjørvikaleira stor verdi, da materialet automatisk inneholder spørsmål om byutvikling, historie, politikk, geologi, arkeologi og samtida generelt. Byggeplassene, som sår på kroppen, åpner opp for en unik periode i norsk historie, hvor vi både kan se bakover og framover. Gjennom leire. —  BLOG →    Bjørvika Clay: Research from a Ceramic Artists´Perspective  The new financial and cultural district of Oslo is built on stilts through 30 to 90 meters of clay and secured into the bedrock. Skilful engineers have solved complicated problems on how to build and construct in such circumstances. Geologists are worried about what effects the building activity have on the ground. It has already started to sink and shift horizontally. Historians and archaeologists are excited to see the findings from the 1500s being dug out from the construction sites, revealing new historical puzzles. The ceramic artist, in this case me, can only see the clay being dug out, taken away and not used for ceramic purposes but as filling. Filling for a constructed alpine park, as filling in sound insulation for the highway or other projects where the clay is of no importance as material. For me the Bjørvika clay is of the highest value, because it automatically contains questions of city development, history, politics, geology, archaeology and contemporary issues because of its location. The construction sites, like wounds on a body, reveals a unique time in Norway’s history, where we can both look into the past and to the future. Through clay.    
       
     
 GAMLEBYENBOLLEN 2016  Pottery is Back! , Kunstnerforbundet, Oslo  Pressformet bolle laget ut i fra bydelsgrensa til Gamlebyen i Oslo. Leire funnet innenfor bydelsgrensa.  —  OLDTOWN BOWL 2016  The bowl was part of the group show Pottery is Back! at Kunstnerforbundet in Oslo  Pressmoulded bowl inspired by the city district border of the old town of Oslo. The clay was found inside the city district border.
       
     
 MIDDELALDERSERIEN 2017   Middelalderskålene og koppene er basert på arkeologiske funn gjort av Norsk Maritimt Museum i Bjørvika. Funnene ble funnet i skipsvrak og er deler av importert keramikk trolig fra Tyskland og NordEuropa fra senmiddelalderen og renessansen. Serien er laget av leire fra byggeplasser i Bjørvika og selges på Norsk Maritimt Museum i et begrenset opplag på 100 stk. I forbindelse med dette delprosjektet som en del av prosjektet Bjørvikaleire: Research fra et kunsthåndverkers perspektiv, har Sigrid Espelien arrangert matarrangementer på fellesatelieet M20 i Gamlebyen i Oslo. Her serverte hun middelaldermat og øl fra keramikken, og maten var basert på arkeologiske funn av matrester fra middelalderen gjort av NIKU.  http://bjoervikaclay.tumblr.com/post/155765553940/middelaldermat   THE MEDIEVAL OSLO CLAY SERIES 2017   This ceramic series is inspired by archeological findings made by The Norwegian Maritime Museum in Bjørvika in Oslo. The original ceramic chards were found in shipwrecks and are functional ceramics imported from Germany and Northern Europe in late Middle Ages/ Renaissance. Sigrid ́s series is made with local clay from Oslo and is sold in the museum store in The Norwegian Maritime Museum in a limited edition of 100 pieces. Sigrid Espelien made Medieval food events in her shared studio in Oslo as part of this project and the bigger research project Bjørvikaclay: Research from a Ceramic Artist ́s Perspective. From the bowls and cups she served medieval food and beer, and the food recipes were inspired by archaeological findings of food leftovers from the middle ages made by NIKU.